Revealing Light Ministries Internationalissa uskomme Raamatun olevan ainoa, kaiken täyttävä oppaamme ja sääntönämme sekä uskossa että käytännössä. Revealing Light Ministries Internationalin ohjelma ja toiminta, nyt ja aina, tulee olemaan seuraavien säännösten ja uskomusten mukainen:

 1. KIRJOITUKSET:

Raamattu on Pyhän Hengen kautta innoitettu Jumalan Sana. Kirjoitukset ovat jumalallisia ilmoituksia, jotka Jumala on antanut ja ihminen on vastaanottanut, kuten Pyhä Henki heitä ohjasi ja sellaisina ovat ainoita innoitettuja ilmestyksiä, jotka ovat pettämättömiä. Raamattu on korkein auktoriteetti kaikissa uskon ja moraalin asioissa. Jumalan Sana on suora ilmestys Jumalan tahdosta kaikille ihmisille ja kaikelle ajalle. Kirjoitukset ovat kokonaan suullisesti innoitettuja, tarkoittaen, että Pyha Henki puhalsi ihmisten ylle juuri ne sanat ja ajatukset, jotka Hän tahtoi, yhdistäen niihin kirjoittajien persoonallisuuden, tavat ja tunteet. Pyhä Henki suojasi ja säilytti jokaisen ajatuksen, lauseen ja sanan kaikilta virheiltä, laiminlyönneiltä ja epätarkkuuksilta.

 (2. Moos 24:4, 2.Tim 3:16-17, Heb 4:12, 1 Tess. 2:13, 2.Piet. 1:21, 2.Piet. 3:2)

 2. JUMALA (KOLMINAISUUS):

Meidän Jumalamme on ilmoitettu Kirjoituksissa ikuisena Jumalana, Kolminaisuutena, joka on osoittanut itsensä yhtenä Jumalana, joka on olemassa kolmessa persoonassa – Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä. Jumala, Kolminaisuus, on erotettavissa oleva, mutta olemukseltaan jakamaton: yhdessä ikuinen, yhdessä olemassaoleva, yhdenvertainen luonteeltaan, ominaisuuksiltaan, voimassaan ja kunniassaan. Jumala on jakamaton ja näkymätön olemus, jossa kuitenkin on kolme ikuista erityispiirrettä: Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala. Isä Jumala on suurempi kuin kaikki, Sanan Lähde (Logos) ja Alkuunpanija. (Joh 14:28, Joh 16:28, Joh 1:14)

Poika on Sana, lihaksi tullut, Ainosyntyinen, joka on ollut olemassa Isän kanssa alusta asti. (Joh 1:1, Joh 1:18, Joh 1:14) Pyhä Henki etenee Isästä ja Pojasta ja on ikuinen. (Joh 15:16)

 (5.Moos 6:4, Jes 48:16, Matt 28:19, Ef 4:4-6)

Herra Jeesus Kristus on Ikuinen Jumalan Poika, Jumalan, Kolminaisuuden, toinen jäsen, joka on ollut ennalta olemassaoleva Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Lihaksitulemisen ja neitsyestäsyntymisen kautta Jeesus otti itsellensä ihmisen muodon, näin osoittaen itsensä Jumala Ihmisenä.Jeesus Kristus oli synnitön, täydellinen, ristiinnaulittu, haudattu, ylösnoussut, kohotettu, kirkastettu ja Hän tulee jälleen maan päälle toisen kerran. Hän on täydellinen Jumalan ja Ihmisen välinen Sovittelija, koska Kristuksen persoonassa on täydellinen Taivaallinen ja täydellinen Inhimillinen. Hänessä on se sama Isän olemus, mitä tulee Hänen Taivaallisuuteensa ja kuitenkin se sama meidän olemus mitä tulee Hänen inhimillisyyteensä. Täydellinen jumaluudessaan ja täydellinen inhimillisyydessään.

(Kol 1:15-19, Filip 2:5-8, 1.Tim 2:5-6, Joh 1:1-3, 14-18)

 3. IHMINEN, HÄNEN LANKEEMUKSENSA JA LUNASTUKSENSA:

Ihminen on luotu olento, tehty Hänen kaltaiseksensa Jumalan kuvaksi (sekä mies että nainen), mutta Aatamin rikkomuksen ja lankeemuksen kautta synti tuli maailmaan ja siirtyi ihmisiin. “kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.””Niinkuin kirjoitettu on: Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan.” Jeesus Kristus, Jumalan Poika tuli tehdäkseen tyhjäksi perkeleen teot ja antoi elämänsä ja vuodatti verensä lunastaakseen ja palauttaakseen ihmisen takaisin Jumalan yhteyteen. Ihmisen ensimmäinen askel pelastusta kohti on jumalallinen suru, joka saa aikaan parannuksen. Uudestisyntyminen on välttämätön kaikille, ja kun se täyttyy, se tuottaa iankaikkisen elämän.

 (2.Kor 7:10, 1.Joh 5:12, Joh 3:3-5)

Pelastus on lahja Jumalalta ihmiselle. Se on erillään lain teoista ja on tehty toimivaksi armosta, uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tuottaen Jumalalle mieluisia tekoja. (Ef 2:18) Tämä pelastuskokemus tapahtuu, kun ihminen tunnustaa suullansa Jeesuksen Herraksi ja uskoo sydämessänsä, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt.

(Rom 3-10,23, Rom 5:12-21, Rom 10:9-10, Joh 3:16-17, 1.Joh 3:8)

4. LAAJEMPI LUNASTUSTYÖ:

Herran Jeesuksen Kristuksen kuolema, hautaus ja ylösnousemus eivät ainoastaan taanneet iankaikkista lunastusta synnistä, vaan myös sairauksista ja taudeista sekä lunastuksen köyhyydestä ja puutteesta. Jumalallinen parantuminen on annettu meille sovituksen kautta. Se on ihmisruumiin fyysisiä sairauksia varten ja on aikaansaatu Jumalan voimasta erilaisten keinojen ja metodien kautta, jotka ovat eriteltyinä Jumalan sanassa. Jumalallinen Menestyminen on myös annettu sovituksen kautta. Todellinen menestyminen ei ole ainoastaan taloudellista huolenpitoa vaan myös sielun menestymistä. Se on aikaansaatu Jumalan voimasta kymmenysten ja uhrien, kylvämisen ja niittämisen periaatteiden kautta, sekä lukuisien taloudenhallintaan liittyvien totuuksien kautta, jotka löytyvät Jumalan sanasta.

(Jes 53:4-5, 1.Piet 2:24, 1.Joh 2:25-29, 2.Kor 8:9)

5. VESIKASTE:

Vesikaste upottamalla on meidän Herramme suora käsky ja se on ainoastaan uskovia varten. Tämä ohjesääntö on symboli kristityn samaistumisesta Kristuksen kanssa Hänen kuolemassaan, hautaamisessaan ja ylösnousemuksessaan.

(Matt 28:19, Rom 6:4, Kol 2:12, Ap.t. 8:36-39)

Olemme ottaneet käyttöön seuraavan suosituksen koskien vesikaste-kaavaa, joka kuuluu: “Uskosi tunnustuksen kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan, Hänen auktoriteettinsa kautta kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.”

6. PYHÄN HENGEN KASTE:

Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona. Hän on yhdessä yhdenvertainen, yhdessä ikuinen ja yhdessä olemassaoleva Isän ja Pojan kanssa. Hänen tehtävänsä maan päällä on vakuuttaa ja käännyttää ihminen ja olla “paraclete” (lohduttaja, neuvonantaja, auttaja, esirukoilija, välimies, vahvistaja, ja vierelläkulkija) seurakunnalle. Kaste Pyhässä Hengessä ja Tulessa on lahja Jumalalta kaikille uskoville, kuten Herra Jeesus lupasi ja se seuraa uudestisyntymää. Tätä kokemusta seuraa todisteita, joista ensimmäinen on uusin kielin puhuminen sekä muut ilmentymät, jotka kuvaillaan Apostolien Tekojen luvussa 2. On olemassa yksi alkuperäinen kaste, jota seuraa monta Hengellä täyttymistä. Pyhän Hengen kasteen tarkoitus on, että me uskovat saisimme voiman olla todistajina.

(Matt. 3:11, Joh 14:16-17, Ap.t. 1:8, Ap.t. 2:38-39, Ap.t. 19:1-7, Ap.t. 2:4)

7. PYHITYS:

Raamattu opettaa, että ilman Pyhyyttä ei kukaan voi nähdä Herraa. Me uskomme Pyhitysoppiin ehdottomana, kuitenkin jatkuvana armon työnä, joka saa alkunsa uudestisyntymässä ja jatkuen siihen asti, kunnes pelastus täyttyy Kristuksen palatessa.

(Hep 12:14, 1.Piet 3:18, 1.Tess 5:23, 2.Kor 3:18, Fil 3:12-14, 1.Kor 1:30)

8. JUMALALLINEN PARANTUMINEN:

Parantuminen fyysisistä ihmisruumiin sairauksista, joka Jumalan voima saa aikaan uskon rukouksen kautta ja kätten päälle panemisen kautta. Se on annettu meille Kristuksen lunastustyön kautta ja se on jokaisen seurakunnan jäsenen etuoikeus tänään.

(Mar 16:18, Jaak 5:14-15, 1.Piet 2:24, Matt 8:17, Jes 53:4-5)

9. VANHURSKAIDEN YLÖSNOUSEMUS JA MEIDÄN HERRAMME PALUU:

Ja enkelit sanoivat: “Tämä Jeesus on tuleva samalla tavalla.” Hänen tulemuksensa on väistämätön. Kun Hän tulee, “Kristuksessa kuolleet nousevat ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin.”Jeesus lupasi palata seurakuntaansa varten. Tätä ylöstempausta seuraa välittömästi vihan aika, josta Ilmestyskirja puhuu. Vihan ajan jälkeen Jeesus palaa näkyvästi pyhiensä kanssa maan päälle asettaakseen Valtakuntansa maan päälle. Hän hallitsee pyhiensä kanssa tuhat vuotta, jonka aikana saatana on sidottuna syvyydessä. Tämän 1000-vuotisen ajanjakson jälkeen saatana päästetään irti lyhyeksi ajaksi, jonka jälkeen hänet heitetään ikuiseen kidutukseen tuliseen järveen, ja jonka aikana suuren, valkean valtaistuimen tuomio tulee niille, jotka eivät ole vastaanottaneet Herraa elinaikanaan. Sitten uudet taivaat ja maa paljastetaan ja me olemme ikuisesti Herran kanssa.

10. HELVETTI JA IKUINEN RANGAISTUS:

Se ihminen, joka fyysisesti kuolee synneissään ottamatta vastaan Kristusta, on toivottomasti ja ikuisesti kadotettu tuliseen järveen, eikä hänellä enää ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia ja tehdä parannusta. Tulinen järvi on kirjaimellinen. Termit “ikuinen” ja “iankaikkinen”, joita käytetään kuvaamaan tuomittujen rangaistuksen pituutta tulisessa järvessä, kantavat samaa ajatusta ja ikuisen olemassaolon merkitystä, kuin missä viitataan pyhien ilon ja hurmion kestoon Jumalan läsnäolossa.

(Hep 9:27, Matt 25:31-46, Mar 9:42-48, Mar 16:15-16, Ilm 19-20)

11. HERRAN EHTOOLLISEN OHJESÄÄNTÖ:

Herran Ehtoollisen ohjesääntöä tulee noudattaa säännöllisesti, kuten se on määrätty Kirjoituksissa. Seurakunnan pää asetti kaksi ohjesääntöä seurakunnalle: Vesikasteen ja Ehtoollisen. Vesikaste kokonaan upottamalla on meidän Herramme suora kehoitus. Vaikka se ei ole välttämätöntä pelastukseen, se kuuluu kaikille uskoville. Tämä ohjesääntö on ulkoinen merkki sisäisestä työstä. Se kuvastaa uskovan samaistumista Jeesuksen kanssa hänen kuolemassaan, hautaamisessaan sekä ylösnousemuksessaan. Ehtoollisen ohjesääntö on myös Herran Jeesuksen kehoitus ja se tulee nauttia säännöllisesti Hänen tulemukseensa asti. Vain uskovat voivat tulla Herran pöydän ääreen, joka koostuu leivästä ja viinistä. Leipä kuvastaa Hänen ruumistaan, joka murrettiin meidän edestämme. Viini kuvastaa Hänen vertaan, joka vuodatettiin meidän edestämme. Molemmat ainekset ovat todistuksia Uudesta Liitosta, josta uskovat nauttivat profeetallisesti julistaen Hänen pian tapahtuvaa paluutaan.

(Matt 28:19, 1.Piet 3:21, Luuk 22:7-20, 1.Kor 11:17-30)